Food Catalog

Atlantic mackerel cooked dry heat, 100g 262cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 18g
 • Protein: 24g
262cals

Fish mackerel atlantic raw, 100g 205cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 14g
 • Protein: 19g
205cals

Fish mackerel jack canned drained solids, 100g 156cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 6g
 • Protein: 23g
156cals

Fish mackerel king cooked dry heat, 100g 134cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 3g
 • Protein: 26g
134cals

Fish mackerel king raw, 100g 105cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 2g
 • Protein: 20g
105cals
201cals

Fish mackerel pacific and jack mixed species raw, 100g 158cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 8g
 • Protein: 20g
158cals

Fish mackerel salted, 100g 305cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 25g
 • Protein: 18g
305cals

Fish mackerel spanish raw, 100g 139cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 6g
 • Protein: 19g
139cals

Spanish mackerel cooked dry heat, 100g 158cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 6g
 • Protein: 24g
158cals