Food Catalog

 • Group
 • Food count

Beef australian grass-fed external fat raw, 100g 509cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 51g
 • Protein: 11g
509cals

Beef australian grass-fed ground 85% lean 15% fat raw, 100g 239cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 18g
 • Protein: 18g
239cals

Beef australian grass-fed seam fat raw, 100g 562cals

 • Carbs: 1g
 • Fat: 58g
 • Protein: 10g
562cals
596cals
639cals