Basil fresh or raw herb 23cals

 • Carbs: 3g
 • Fat: 1g
 • Protein: 3g
23cals

Capers canned 23cals

 • Carbs: 5g
 • Fat: 1g
 • Protein: 2g
23cals

Dill weed fresh or raw herb 43cals

 • Carbs: 7g
 • Fat: 1g
 • Protein: 3g
43cals

Horseradish prepared 48cals

 • Carbs: 11g
 • Fat: 1g
 • Protein: 1g
48cals

Mint (all varieties) dried 285cals

 • Carbs: 52g
 • Fat: 6g
 • Protein: 20g
285cals

Mustard yellow prepared 60cals

 • Carbs: 6g
 • Fat: 3g
 • Protein: 4g
60cals

Peppermint fresh or raw herb 70cals

 • Carbs: 15g
 • Fat: 1g
 • Protein: 4g
70cals

Rosemary fresh or raw herb 131cals

 • Carbs: 21g
 • Fat: 6g
 • Protein: 3g
131cals

Salt table 0cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 0g
 • Protein: 0g
0cals

Spearmint fresh or raw herb 44cals

 • Carbs: 8g
 • Fat: 1g
 • Protein: 3g
44cals

Thyme fresh or raw herb 101cals

 • Carbs: 24g
 • Fat: 2g
 • Protein: 6g
101cals

Vinegar cider 21cals

 • Carbs: 1g
 • Fat: 0g
 • Protein: 0g
21cals

Vinegar white distilled 18cals

 • Carbs: 0g
 • Fat: 0g
 • Protein: 0g
18cals