Food Catalog

Butternut squash baked with salt, 100g 40cals

 • Carbs: 10g
 • Fat: 0g
 • Protein: 1g
40cals

Butternut squash baked without salt, 100g 40cals

 • Carbs: 10g
 • Fat: 0g
 • Protein: 1g
40cals

Squash acorn raw, 100g 40cals

 • Carbs: 10g
 • Fat: 0g
 • Protein: 1g
40cals

Squash butternut raw, 100g 45cals

 • Carbs: 12g
 • Fat: 0g
 • Protein: 1g
45cals

Squash hubbard raw, 100g 40cals

 • Carbs: 9g
 • Fat: 0g
 • Protein: 2g
40cals